Leerlingenconcert 2019

    Ik, (jouw naam) (jouw e-mail adres) doe graag mee met het leerlingenconcert op 17 juli 2019.

    Maak z.s.m. €20,- over naar rekeningnummer NL69 INGB 0004 4303 20 t.n.v. K. Meijer onder vermelding van "leerlingenconcert 2019 - jouw naam".

    Let op: de inschrijving is pas definitief nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Je ontvangt hier geen factuur van.